Безсмертний Роман

Літературні твори, що розповідають про любов звичайної дівчини до безсмертного вампіра, зустрічаються досить часто, а в деяких випадках стають бестселерами і навіть культовими художніми фільмами. Саме одному з таких творів і присвячені ігрові автомати Immortal Romance від компанії Microgaming.

Деяким користувачам ігровий апарат Безсмертний Роман може нагадати кінокартину «Сутінки», але це лише зовнішня схожість. Запускайте онлайн автомат Immortal Romance і перенесіться до таємничого, романтичного світу, при цьому грати можна абсолютно безкоштовно і без реєстрації.

Технічні властивості онлайн апарату Безсмертний Роман

Ігровий автомат Immortal Romance має п’ять барабанів з 243 ігровими комбінаціями, змінювати кількість яких не можна. При послідовному випаданні трьох (в деяких випадках двох) і більше ідентичних картинок, починаючи з першого барабана, гемблер отримає виграш. Символи зображені у відмінній якості, а при випаданні в комбінації приходять в рух. Максимально можливий виграш гри досягає х1500 сумарних ставок.

Апарати Безсмертний Роман відрізняються своїм різноманіттям в плані вільних обертань. Крім того, тут передбачені спеціальні Дикий символ (логотип гри) і Скаттер (дверна ручка у вигляді лева). Wild символ здатний замінити собою будь-яке інше зображення в симуляторі. А завдяки Scatter символу можна отримати від десяти до двадцяти п’яти безкоштовних обертань. Для цього необхідно зібрати на будь-якому місці екрану як мінімум три дверні ручки.

Литературные произведения, повествующие о любви обычной девушки к бессмертному вампиру, встречаются довольно часто, а в некоторых случаях становиться бестселлерами и даже стают культовыми художественными фильмами. Именно одному из таких произведений и посвящены игровые автоматы Immortal Romance от компании Microgaming.

Некоторым пользователям игровой аппарат Бессмертный Роман может напомнить кинокартину «Сумерки», но это лишь внешнее сходство. Запускайте онлайн автомат Immortal Romance и перенеситесь в таинственный, романтический мир, при этом играть можно абсолютно бесплатно и без регистрации.

Технические свойства онлайн аппарата Бессмертный Роман

Игровой автомат Immortal Romance обладает пятью барабанами с 243 игровыми комбинациями, изменять количество которых нельзя. При последовательном выпадении трех (в некоторых случаях двух) и более идентичных картинок, начиная с первого барабана, гемблер получит выигрыш. Символы изображены в отличной прорисовке, а при выпадении в комбинации приходят в движение. Максимально возможный выигрыш игры достигает х1500 суммарным ставкам.

Аппараты Бессмертный Роман отличаются своим многообразием в плане свободных вращений. Кроме того, здесь предусмотрены специальные Дикий символ (логотип игры) и Скаттер (дверная ручка в виде льва). Wild символ способен заменить собой любое другое изображение в симуляторе. А благодаря Scatter символу можно получить от десяти до двадцати пяти бесплатных вращений. Для этого необходимо собрать на любом месте экрана как минимум три дверные ручки.

« »
X